Kommuner får kun få indvandrere i job Kommunerne er ringe til at få indvandrere i job. Det bekræfter, at kommuner ikke er de rette til at varetage beskæftigelsesindsatsen, mener DA. Integrationsministeriet offentliggør i dag en ny stor analyse, der sammenligner kommunernes integrationsindsats: Kun 22 pct. af de indvandrere, der kom i perioden 1. januar 1999 - 1. juli 2000, er i job eller uddannelse ved udgangen af 2001, viser den.

I top 5 ligger Ishøj, Hjørring, Tårnby, Greve og Hillerød, mens bund 5 repræsenteres af Karlebo, Lyngby-Taarbæk, Næstved, Århus og Slagelse. I Ishøj kommune kommer de nye indvandrere gennemsnitligt 4,5 måned hurtigere i arbejde eller i ordinær uddannelse end i Karlebo.
Direktør i DA Henrik Bach Mortensen siger:

Analysen viser, at alt for få indvandrere er kommet i job, og at kommunernes resultater ikke kan forklares af forskelle på persongrupper og kommunale vilkår.

Analysen bekræfter DA's analyse om kommunernes integrationsindsats fra efteråret 2003.

De ringe resultater - også på indvandrerområdet - viser endnu en gang behovet for, at staten styrer beskæftigelsesindsatsen, og at vi får et enstrenget system, der effektivt formår at arbejde på tværs af både regions- og kommunegrænser.

Nu hører vi i dag også om en anden analyse, der viser, at kommunerne samtidig lader tusindvis af praktikpladser til indvandrere stå ubenyttede hen i virksomhederne.

Begge undersøgelser bekræfter, at kommunerne er sat på en svær opgave, da de ikke er de rigtige til at skabe kontakt til relevante virksomheder. For en stigende del af lønmodtagerne er den relevante virksomhed placeret i en anden kommune end der, hvor de bor.

Integrationsministeriets analyse viser også, at kommunernes sagsbehandlere skal stille mere klare krav til indvandrerne. Den enkelte indvandrer skal også selv tage et ansvar for sin egen integration, og kommunen skal stille krav og sanktionere, når den enkelte bliver væk fra aktivering, danskundervisning mv. Det er ikke synd for indvandrere at stille krav - det er synd ikke at gøre det.
Arbejdsmarked
15. april 2004
KONTAKT
LINKS
Integrationsminis-teriets analyse