Godt og vigtigt initiativ fra regeringen Uddannelserne skal forberede arbejdsstyrken til global konkurrence og tiltrække de bedste studerende udefra, mener DA. Regeringen har i dag fremlagt sin redegørelse om styrket internationalisering af uddannelserne.

Danske uddannelser skal i fremtiden kunne måle sig med de bedste i verden og være tidssvarende, så væksten kan fastholdes og udbygges.

Strategien omfatter at:
  • Danske elever, studerende og arbejdstagere skal kunne klare sig i internationale miljøer
  • Danskere skal kunne studere, forske og arbejde i udlandet
  • Kvalificerede udenlandske studerende, forskere, lærere og arbejdskraft til Danmark
  • Danske uddannelsesinstitutioner skal konkurrere på det globale uddannelsesmarked
  • Sikre kvaliteten gennem deltagelse internationale sammenligninger
Konkret foreslår regeringen en stipendieordning for studerende på videregående uddannelser fra lande uden for EU og EØS, et udvekslingstaxameter for de korte videregående uddannelser og erhvervsuddannelserne samt øget brug af engelsk.

Endelig vil regeringen samle en række internationale forvaltningsopgaver i en ny enhed CIRIUS, der er en sammenlægning af det eksisterende Cirius og CVUU. Den nye forvaltning skal fungere fra 2005.
Uddannelseschef i DA, Mette Ringsted, siger:

Dansk Arbejdsgiverforening anerkender, at man tager hul på en bredere diskussion af det danske uddannelsessystem i en international sammenhæng. Det er vigtigt, at dette første skridt følges op af en evaluering, som der lægges op til i redegørelsen. Samtidig er det vigtigt, at uddannelsesinstitutionerne tager udfordringen op og udnytter de muligheder, der ligger i regeringens strategi. Danske uddannelser skal have en høj kvalitet og være effektive, så uddannelserne understøtter arbejdsstyrken i den globale konkurrence og samtidig tiltrækker de bedste studerende udefra. Dermed kan virksomhederne rekruttere den bedst mulige arbejdskraft. Den nye forvaltning vil endvidere medvirke til at effektivisere det internationale arbejde.
Uddannelse
21. april 2004
KONTAKT