Ændringsforslag til aktieoptionslovforslaget giver problemer Virksomheder, der tilbyder sine ansatte aktieoptioner m.v., skal skrive på dansk. Det er konsekvensen efter, at et ændringsforslag stillet af Socialdemokraterne opnåede flertal ved Folketingets 2. behandling.

Forslaget skal sikre, at det materiale omkring vilkårene for aktieoptioner m.v., som lønmodtageren præsenteres for, foreligger på dansk.
Juridisk konsulent Lise Bardenfleth udtaler:

En sådan "skriv dansk"-bestemmelse er helt ødelæggende for udbredelsen og brugen af aktieoptioner. Der er ikke bare alene tale om et indgreb i aftalefriheden, men også i ledelsesretten og skabelsen af en absurd administrativ byrde.

Skriv dansk-kravet giver endvidere grobund for betydelig juridisk usikkerhed. Bestemmelsen kan medvirke til, at medarbejdere i Danmark ikke får tilbudt optionsordninger. Mange af de virksomheder, der tilbyder optioner m.v., opererer f.eks. på engelsk, arbejdssproget er engelsk, og ansættelseskontrakten er udfærdiget på engelsk, ligesom medarbejderne både behersker og forventes at beherske engelsk.

Med forslaget tvinges virksomhederne til at oversætte et ofte meget omfattende materiale, hvilket er en helt absurd byrde at pålægge parterne. Som bestemmelsen er formuleret, skal ansættelses-kontrakten i øvrigt også oversættes til dansk, hvis den måtte være på et andet sprog.

Der er tale om en nyskabelse i dansk ret, der ikke opererer med et bestemt sprog for kontrakter, men alene indhold. Et skriv dansk-krav vil rejse en række juridiske fortolkningsspørgsmål om, hvad der faktisk gælder, og derfor risikerer lønmodtagere at blive stillet dårligere.
Personale og administration
21. april 2004
KONTAKT