Mulighed for kontant udbetaling af feriepenge Arbejdsgivere bør være opmærksomme på, at der er blevet flere muligheder for lønmodtagere at få udbetalt uhævede feriepenge kontant. Hvad går de nye regler ud på? De nye regler efter ferieloven går kort fortalt ud på, at feriepenge, der ikke er hævet af lønmodtageren inden udløbet af ferieåret, nu kan udbetales efter ferieårets afslutning og med yderste frist den 30. september i 4 situationer:
  • Hvis beløbet højst udgør 1.500 kr. efter fradrag af skat m.v., skal arbejdsgiver m.v. i visse situationer udbetale beløbet automatisk til lønmodtageren ved ferieårets udløb. Dette skal ske senest den 15. juni og inden den 30. september.
  • Hvis beløbet er mindre end 3.000 kr. efter fradrag af skat m.v., kan lønmodtageren senest den 30. september efter ferieårets udløb søge om at få beløbet udbetalt, hvis beløbet vedrører ferie, som er afholdt i ferieåret i et ansættelsesforhold. Lønmodtageren skal anvende en særlig blanket.
  • Hvis beløbet vedrører ferie, som stammer fra den 5. ferieuge, kan lønmodtageren senest den 30. september efter ferieårets udløb søge om at få beløbet udbetalt uanset beløbets størrelse. Lønmodtageren skal også her anvende en blanket. Hvis lønmodtageren har fået visse former for offentlige ydelser, vil der dog ske modregning i feriepengene.
  • Hvis beløbet vedrører ferie, som stammer fra et ansættelsesforhold, der er ophørt senest ved ferieårets udløb, kan lønmodtageren senest den 30. september efter ferieårets udløb søge om at få beløbet udbetalt uanset beløbets størrelse. Lønmodtageren skal anvende en blanket. Hvis lønmodtageren har fået visse former for offentlige ydelser, vil der dog ske modregning i feriepengene.
Uhævede feriepenge optjent i 2002 vil således falde ind under muligheden og vil kunne udbetales her til sommer. Hvem udbetaler? Det er den, der ligger inde med feriepengene, der udbetaler feriepengene kontant; det vil sige arbejdsgiver og tidligere arbejdsgiver, FerieKonto eller eventuelt en feriekortadministrator. Arbejdsgiveren fastsætter stadig ferien Lovændringen har ikke ændret på, at der er ret til 5 ugers ferie - samt arbejdsgiveren varsler ferien - pligt til at holde 5 ugers optjent ferie. Det er stadig arbejdsgiveren, der efter forhandling med lønmodtageren, fastsætter og varsler ferien. Varslerne, herunder varslet på 1 måned for restferie, er heller ikke ændret.

Krav på kontant udbetaling opstår i det omfang ferie ikke er afviklet eller feriepengene ikke er udbetalt/hævet. Muligheden omfatter også ferie med løn.
Hvor kan man hente mere information om de nye regler? Arbejdsdirektoratet har oplyst, at man bl.a. kan læse om de nye regler på Arbejdsdirektoratets hjemmeside på adressen www.adir.dk/ferie, eller direkte på www.ferie.adir.dk.

Samme sted kan man også finde de nye regler og den ansøgningsblanket, lønmodtagere skal udfylde, hvis de vil have udbetalt feriepenge efter de regler, der kræver ansøgning.

Det omtalte materiale kan desuden findes under personale og løn på www.virk.dk.

DA er også en kort tid klar med en pjece "Kort om ferie", der bl.a. omhandler de nye regler.
Ansættelsesretschef Flemming Dreesen siger:

Generelt set er DA glade for den fleksibilitet i ferieafholdelsen, som de nye regler giver mulighed for. Virksomhederne bør i administrationen tage højde for, at lønmodtagerne kan få feriepenge udbetalt kontant.

Det er vigtigt, at ikke alene virksomheder, men også lønmodtagerne selv kender til de nye muligheder.

Man skal være opmærksom på, at feriepengene i visse tilfælde skal udbetales automatisk, mens lønmodtageren selv i andre situationer skal tage initiativet og søge - og at i visse tilfælde skal anvende særlige blanketter.

Vi har dog på DA/LO-området allerede på de nye feriekort trykt en information på bagsiden og håber, at arbejdsgivere er på højde med de nye regler.

Viden om reglerne er vigtig, fordi yderste frist er den 30. september, ligesom den automatiske udbetaling fra arbejdsgiveren op til 1.500 kr. skal ske senest den 15. juni.
Personale og administration
27. maj 2004
KONTAKT
Ansættelsesretschef
Flemming Dreesen
33 38 94 10
fld@da.dk