Konstruktiv kritik af folkeskolen OECD's ekspertgruppe peger på væsentlige problemer og mulige løsninger i den danske folkeskole. OECD har i dag offentliggjort deres vurdering af den danske folkeskoles styrker og svagheder.

OECD's rapport indeholder 35 konkrete anbefalinger. Anbefalingerne drejer sig om bedre skoleledelse, videreuddannelse af lærerne, barrierer i overenskomster og bedre støttemuligheder for elever med behov for specialundervisning og tosprogede elever. Derudover peger rapporten på, at evalueringer af folkeskolen er et væsentligt indsatsområde. Herunder foreslås bl.a. at:
  • Ministeren opretter en afdeling til overvågning af uddannelse i kommunerne inden for ministeriet,
  • Ministeren bemyndiger Danmarks Evalueringsinstitut til at foretage årlige under-søgelser af eleverne i forskellige aldre i udvalgte emner med det formål at opstille et nationalt præstationsbillede,
  • Ministeren sammen med kommunerne og Danmarks Lærerforening opretter en task-force, der skal fastsætte forventede standarder for forskellige aldersgrupper i de væsentlige emner i fagenes læseplaner,
  • Ministeren sammen med kommunerne og Danmarks Lærerforening iværksætter et udviklingsprojekt for at oprette en dansk ramme for vurdering af skolegang.
Uddannelseschef Mette Ringsted udtaler:

OECD peger på en væsentlig problemstilling i den danske folkeskole: vi skal vide om eleverne når de faglige mål og vi skal vide om skolerne gør det godt nok. Hvis vi skal forbedre folkeskolen er det en forudsætning, at vi får mere viden om, hvor og hvornår det går galt.

Vi er enige med OECD i, at der er behov for at ændre den danske evalueringskultur. OECD's anbefaling af, at det er af afgørende betydning at undervisnings-ministeren - i samarbejde med andre centrale aktører - sikrer nationale standarder for evaluering og overvågning er derfor helt central.
Uddannelse
18. maj 2004
KONTAKT
LINKS
OECD's rapport