Bedre muligheder for integration Europa-kommissionen giver grønt lys for mere fleksible løntilskud til nytilkomne indvandrere. Det giver bedre muligheder for integration, mener DA. Europa-kommissionen har netop givet Danmark lov til at etablere en mere fleksibel løntilskudsordning for nye flygtninge og indvandrere, der kommer til landet. Integrationsministeriet vil indføre de nye regler fra 1. juni 2004.

De nye regler gør det muligt for kommuner og virksomheder at aftale helt individuelle løntilskud til at ansætte flygtninge og indvandrere, der er i gang med det tre-årige integrationsforløb. Jobbene skal aflønnes på normale overenskomstmæssige vilkår, men løntilskuddets størrelse og varighed kan aftales mellem kommune og virksomhed alt efter den enkeltes kvalifikationer og virksomhedens behov - løntilskuddet kan dog max gives i 12 måneder.
Direktør i DA, Henrik Bach Mortensen, siger:

De nye regler er et meget positivt skridt fremad, der giver langt bedre muligheder for at integrere nytilkomne indvandrere på arbejdspladserne.

Både indvandrere og arbejdspladser er forskellige, og det er fornuftigt, at det nu også afspejler sig i reglerne. Fleksibilitet er afgørende for at føre intensionerne med aftalen om "Flere i arbejde" mellem regeringen, DA, LO og KL ud i livet.

Jeg vil gerne opfordre kommunernes jobkonsulenter til at styrke deres viden om det regionale arbejdsmarked og bruge de nye regler som anledning til også at opsøge de virksomheder, de traditionelt ikke har haft kontakt med.

Politisk er der dog også en opgave tilbage, for der er behov for at gøre reglerne for løntilskud lige så fleksible for den store gruppe af ledige indvandrere såvel som for øvrige danskere på dagpenge og kontanthjælp, der ikke er omfattet af de nye regler. Europa-kommissionen har ikke kunnet godkende en tilsvarende ordning for de grupper. Uanset om man har en indvandrerbaggrund eller ej, er der imidlertid behov for fleksible løsninger".
Arbejdsmarked
18. maj 2004
KONTAKT