Dansk Arbejdsgiverforening har den 24. maj 2004 svaret Beskæftigelsesministeriet i sagen om Forslag til ændring af godtgørelsesniveau for overtrædelse af ansættelsesbevisloven Høringssvaret i Word-format

Resumé

DA kan fuldt tilslutte sig forslag om nedsættelse af godtgørelsesniveauet for overtrædelse af loven om ansættelsesbeviser. Det gælder både en generel nedsættelse af maksimummet fra 26 uger til 13 uger samt forslaget om en maksimalgodtgørelse på 1.000 kr., hvor der f.eks. er tale om undskyldelige fejl samt i øvrigt, at domstolene skal se på, om manglen har haft konkret betydning for lønmodtageren. Det er klart, at arbejdsgiverne gerne havde set, at niveauet blev endnu lavere, således at godtgørelsen svarer til den risiko, som lønmodtageren har været udsat for ved manglen ved ansættelsesbeviset.
KONTAKT
Ansættelsesretschef
Flemming Dreesen
33 38 94 10
fld@da.dk
Publiceret:
24. maj 2004