Giv velfærdsdebatten en chance Alvorlig rapport fra Velfærdskommissionen peger på store uløste problemer. Nu må vi ikke slå den nødvendige debat ihjel, mener DA. Velfærdskommissionen har i dag fremlagt sin første rapport "Fremtidens velfærd kommer ikke af sig selv" - og samtidig offentliggjort en folkeudgave, der skal åbne og kvalificere den brede debat.

Velfærdskommissionens første rapport er koncentreret om at beskrive den udfordring, velfærdssamfundet står overfor: Levealderen stiger, og vi ønsker mere fritid og bedre offentlig service. Samtidig går store årgange på efterløn og pension, mens der kun er små årgange til at erstatte dem på arbejdsmarkedet.

Det sætter på flere måder velfærden under pres:
  • Hver nyfødt vil i snit i løbet af livet modtage mere fra det offentlige, end han betaler i skat.
  • I dag er der 200.000 flere i arbejdsstyrken end udenfor. I 2040 vil der være 350.000 flere uden for arbejdsstyrken end i den.
  • Stigende levealder er den væsentligste årsag til velfærdsamfundets finansieringsproblem.
Direktør i DA, Henrik Bach Mortensen, siger:

"Velfærdskommissionens rapport peger på store udfordringer og kalder på eftertanke og respekt. Nu må vi ikke ødelægge debatten med forudfattede meninger - eller tro, at problemerne går over af sig selv. Det gør de tydeligvis ikke, viser rapporten.

Danmarks udgangspunkt er ikke så dårligt endda, hvis vi tør se udfordringerne i øjnene og finder løsningerne nu - og ikke først, når problemet er størst.

Der skal formentlig en bred vifte af initiativer til for at gøre velfærden holdbar. Som rapporten viser, bliver det helt centralt at øge den private beskæftigelse og mindske omfanget af offentlig forsørgelse. Velfærden kommer netop ikke af sig selv.

DA vil opfordre til at se nærmere på muligheder og barrierer for bedre integration, tidligere studieafslutning, senere tilbagetrækning fra arbejdsmarkedet og øget tilgang af kompetent udenlandsk arbejdskraft.

Der kan være andre muligheder, men vi er enige med kommissionen i, at der ikke findes enkeltstående snuptagsløsninger. Det eneste, vi ikke kan, er at vende ryggen til problemet.
Arbejdsmarked
24. maj 2004
KONTAKT
LINKS
Velfærds-kommissionen