DA's valgte ledelse sammensat På DA's generalforsamling den 26. maj 2004 blev Jørgen Vorsholt genvalgt som formand.

Adm. direktør Peter Høstgaard-Jensen, Elsam A/S (DI), afløser efter onsdagens generalforsamling adm. koncerndirektør Niels O. Johannesson som viceformand og medlem af DA's forretningsudvalg.

Forretningsudvalget består i øvrigt af direktør Leif Jensen (TEKNIQ), chefredaktør, adm. direktør Torben Dalby Larsen (DDFF), direktør V. G. Mikkelsen (HTS-A) og adm. direktør Poul Erik Pedersen (DH&S).

DI har fået yderligere en plads i DA's bestyrelse. Den besættes af formand for Slagteriernes Arbejdsgiver-forening, Jens Lorenzen.

Medlemmer af DA's bestyrelse er desuden: Murermester Jørn Buch Andersen (Dansk Byggeri), adm. direktør Jesper Balthazar-Christensen (HTS-A), adm. direktør Povl Christensen (Dansk Byggeri), direktør Mogens Fog (DI), direktør Kim Graugaard (DI), adm. direktør Michael Kjær (DH&S), adm. direktør Per Køhn (GA), direktør Flemming Wolthers Nielsen (AI-BOA), adm. direktør Svend-Aage Nielsen (DI), direktør Johan Schrøder (DI) og adm. direktør Niels Ole Vestergaard-Poulsen (DT&B).
Personale og administration
26. maj 2004
KONTAKT