DA: Ikke brug for nye særordninger Der er ikke brug for nye særordninger for tosprogede, og det er kortsigtet at sænke de faglige krav til fremtidens arbejdskraft, mener DA. Regeringens tænketank om integration offentliggør i dag deres femte rapport. I rapporten analyseres unge tosprogedes uddannelsesforløb, og der anbefales en række initiativer til at nedbringe målgruppens frafald på erhvervsuddannelserne:
 • Bedre brug af supplerende undervisning og obligatorisk tilbud om danskundervisning
 • Indførelse af obligatorisk lektiehjælp og mentorordninger på erhvervsskolerne
 • Efteruddannelse af lærerne, så de bedre kan kommunikere med tosprogede elever
 • Lempelse af unødvendigt høje boglige krav
 • Sammenligninger af, hvor gode skolerne er til at få tosprogede gennem erhvervsuddannelserne
 • Tilskud til virksomheder, der opretter praktikpladser
 • Undersøgelse af, om lærlingelønninger er for høje - i givet fald bør de sættes ned til f.eks. SU-niveau
 • Forøgelse af antallet af skolepraktikpladser
 • Indførelse af mindstekrav for, hvor mange timer hver elev skal vejledes om praktikpladssøgning mv.
 • Brug af mentorordning på virksomhederne
 • Fra politisk side er rapporten desuden blevet ledsaget af et forslag om at genindføre "mesterlæren".
Uddannelseschef i DA, Mette Ringsted, siger:

"Det er meget vigtigt at nedbringe frafaldet blandt tosprogede elever. Flere af tænketankens forslag er også så gode, at de allerede er indført. Der er ikke brug for nye særordninger og tilskud, men brug for, at skolerne anvender de eksisterende muligheder.

I erhvervsuddannelserne er der skabt mulighed for individuelle forløb med supplerende undervisning i fx dansk. Samtidig er der oprettet korte erhvervsuddannelser og afstigningstrin, der gør det muligt at få erhvervskompetence uden at sidde på skolebænken i årevis - og muligheden for at begynde uddannelsen i virksomheden eksisterer også allerede.

Det er rigtigt, at nogle kan have fordel af at begynde deres uddannelse direkte på en virksomhed. Det var også baggrunden for, at arbejdsmarkedets parter sammen med regeringen og KL udviklede den "trappemodel", der - via virksomhedspraktik og kurser - giver den enkelte mulighed for at erhverve sig kompetencer, der senere kan give personen papir på en erhvervskompetencegivende uddannelse.

Vi gør tænketankens målgruppe og virksomhederne en bjørnetjeneste, hvis vi tilrettelægger efter, at tosprogede ikke har tilstrækkelige kompetencer til at gennemføre en tidssvarende uddannelse.

Overflødige eller irrelevante adgangskrav skal ryddes af vejen, men vigtigere er det at sikre, at de grundlæggende kompetencer er i orden, og at lysten til at søge realistiske uddannelser stimuleres. Det er for kortsigtet, hvis vi generelt sænker de faglige krav til fremtidens arbejdskraft".
Uddannelse
3. juni 2004
KONTAKT
LINKS
Rapport fra tænketanken