Lavere godtgørelse for ansættelsesbeviser DA støtter beskæftigelsesministerens nedsættelse af godtgørelsesniveauet. Ministeren har ved en ændring af en bekendtgørelse nedsat godtgørelsesrammen fra 26 uger til 13 ugers løn.

Der fastsættes endvidere en maksimalgodtgørelse på 1.000 kr., hvis manglen er undskyldelig og i øvrigt ikke har haft betydning for lønmodtageren. Ændringen gælder fra 1. juli 2004. I bekendtgørelsen fastsættes også, at undskyldelige fejl f.eks. kan være, at arbejdsgiveren første gang overtræder loven.

Godtgørelsen kunne hidtil udgøre hele 26 ugers løn. Domstolene har fastlagt en praksis, hvorefter lønmodtageren som hovedregel har fået 10.000 kr., hvis manglen har haft betydning, og 5.000 kr. i godtgørelse, hvis manglen ikke har haft betydning for lønmodtageren.
Ansættelsesretschef Flemming Dreesen siger:

DA er glade for nedsættelsen af godtgørelsesniveauet. Godtgørelserne og antallet af urimelige sager skal simpelthen nedbringes. Ministeren har dermed reageret på det misbrug, som arbejdsgiverne har dokumenteret, hvor udsigten til en nem og stor skattefri godtgørelse har været guleroden.

Det er hensigten med de nye regler, at sager, der rejses på baggrund af formelle, ubetydelige eller undskyldelige fejl, fremover alene skal give en mindre godtgørelse. Meningen er, at det generelle niveau skal ned har ministeren præciseret i en høringsskrivelse. Derfor er retningsviseren på maksimalt 1.000 kr. meget vigtig.

DA ser frem til at se det nye godtgørelsesniveau, der skal anvendes på sager, der afgøres fra 1. juli 2004. Vi vil holde nøje øje med udviklingen og se, om ændringen faktisk hjælper.
Personale og administration
29. juni 2004
KONTAKT
Ansættelsesretschef
Flemming Dreesen
33 38 94 10
fld@da.dk
LINKS
Ny bekendtgørelse om ansættelses-beviser og godtgørelse for manglende overholdelse af oplysningspligten