Dansk Arbejdsgiverforening har den 6. juli 2008 svaret Uddannelsesstyrelsen i sagen om Høring vedrørende Bekendtgørelse om procedureregler ved en elevs fritagelse for kristendomskundskab i folkeskolen samt bekendtgørelse om ændring af bekendtgørelse om formålet med undervisningen i folkeskolens fag og obligatoriske emner Dansk Arbejdsgiverforening har modtaget ovenfor nævnte udkast til bekendtgørelser til høring med frist den 13. juli 2004.

Dansk Arbejdsgiverforening har ingen umiddelbare bemærkninger til bekendtgørelsesudkastene.
KONTAKT
Publiceret:
16. juli 2004