Dansk Arbejdsgiverforening har den 6. juli 2004 svaret Uddannelsesstyrelsen i sagen om Høring vedrørende Bekendtgørelse om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen Dansk Arbejdsgiverforening har modtaget et udkast til bekendtgørelse om elevers fravær fra undervisningen i folkeskolen med høringsfrist til den 19. juli 2004.

Dansk Arbejdsgiverforening støtter, at der udarbejdes mere præcise regler om elevers fravær fra undervisningen. Da kommunerne har ansvar for, at deres elever får undervisning, vil det være hensigtsmæssigt at udbygge folkeskolelovens § 39, stk. 1 med de foreslåede regler i bekendtgørelsesudkastet.

Det er afgørende for elevernes fremtidig uddannelse og erhverv, at de får det nødvendige og tilstrækkelige udbytte af folkeskolen. Fravær, der er begrundet i andre problemer end selve skolegangen, bør derfor hurtigt afdækkes og løses, så der ikke opstår barrierer for elevernes læring. Det gælder både i relation til forhold på skolen som f.eks. mobning samt i forhold til familien.

Det er jf. § 39 naturligt, at skolens leder har initiativet til at søge en løsning, men det er lige så vigtigt, som det understreges i bekendtgørelsens § 6, stk.3, at de kommunale skolemyndigheder inddrages, for så vidt det ikke i dialog med forældrene lykkes at finde en løsning.

Dansk Arbejdsgiverforening kan derfor støtte udkastet til bekendtgørelse.
KONTAKT
Publiceret:
20. juli 2004