Beskæftigelsen 2. kvartal 2004
  • Udviklingen i beskæftigelsen på DA-området er vendt
Beskæftigelsen på DA-området faldt 1,9 pct. fra 2. kvartal 2003 til 2. kvartal 2004 ifølge DA's beskæftigelsesindikator.

Det svarer til et fald på godt 16.500 personer fra 2. kvartal 2003 til 2. kvartal 2004, under antagelse af, at beskæftigelsesfaldet på DA-området kan beskrive udviklingen i den private sektors samlede beskæftigelse.

Det fortsat lavere fald i beskæftigelsen i forhold til samme kvartal året før tyder på, at beskæftigelsen underliggende er steget fra 1. kvartal 2004 til 2. kvartal 2004.

Beskæftigelsesindikatoren er i tabellerne vist for de tre hovedbrancher samt for amter. Fremstillingsvirksomhed og bygge- og anlægsvirksomhed har oplevet en negativ beskæftigelsesudvikling fra 2. kvartal 2003 til 2. kvartal 2004, mens udviklingen i beskæftigelsen for serviceprægede erhverv har været positiv i samme periode.

Indikatoren opgjort på amter viser et varieret billede af udviklingen i beskæftigelsen fra 2. kvartal 2003 til 2. kvartal 2004. De største fald i beskæftigelsen ses for Nordjyllands Amt og Bornholms Regionskommune, mens indikatoren viser stigning i beskæftigelsen for Ribe Amt og en fortsat stigning i Sønderjyllands Amt og Viborg Amt. Det skal understreges, at usikkerheden på tallene for nogle amter er så stor, at tendensen ikke er entydig, jf. tabellen.

Formålet med beskæftigelsesindikatoren er at give en tidlig indikation af udviklingen i den private sektors beskæftigelse på kvartalsbasis opdelt på regioner, amter og brancher. Indikatorens metode er dokumenteret i særskilt nyhedsbrev.
KONTAKT
Statistikchef
Lars Knudsen
33 38 93 61
lak@da.dk
Publiceret:
17. august 2004
LÆS MERE
TabellerPrintvenlig fil