FraværsStatistik 2003

Fortsat fald i sygefraværet

Hovedresultater

Det samlede fravær på DA-området udgjorde i 2003 5,2 pct. af den mulige arbejdstid. Heraf udgjorde sygefravær 3,7 pct.point, jf. tabellen side 2.

Statistikken viser, at fraværsprocenten er lavere for funktionærer end for arbejdere. Det samlede fravær for arbejdere udgjorde i 2003 6,2 pct., mens det udgjorde 3,8 pct. for funktionærer.

For både arbejdere og funktionærer var såvel det samlede fravær som syge-fraværet lavere for mænd end for kvinder. Det samlede fravær var 5,1 pct. for mandlige arbejdere og 9,1 pct. for kvindelige arbejdere. Heraf udgjorde sygefraværet hhv. 4,2 og 6,3 pct.point.

For funktionærer var det samlede fravær 2,6 pct. for mænd og 5,6 pct. for kvinder. Heraf udgjorde sygefraværet hhv. 1,7 og 3,1 pct.point.

Sammenligning med 2002

Det samlede fravær på DA-området faldt 0,3 pct.point fra 2002 til 2003.

Faldet kan primært henføres til en lavere sygefraværsprocent for mandlige arbejdere og et lavere syge- og barsels-fravær for kvindelige funktionærer. Kun kvindelige arbejdere havde et højere samlet fravær i 2003 end i 2002.

Sygefraværet på DA-området faldt ligeledes fra 2002 til 2003. Faldet udgjorde 0,2 pct.point fra 3,9 pct. til 3,7 pct.

Faldet i det samlede fravær kan således henføres primært til fald i sygefravær og barselsfravær. Niveauet for fravær i forbindelse med arbejdsulykker, børns sygdom samt andet fravær er stort set uændret i 2003 i forhold til 2002.

Metode

Fraværsprocenten er beregnet som antal registrerede fraværsdage i procent af antal mulige arbejdsdage minus feriedage.

Antal mulige arbejdsdage minus feriedage var i 2003 225 for helårsbeskæftigede arbejdere og 226 for funktionærer (1. maj regnes for arbejdsdag).

Det registrerede fravær består alene af fraværsperioder, som er afsluttet i 2003.

I FraværsStatistik 2003 indgår i alt 46.210 medarbejdere på DA-området.

Alle aggregerede tal i 2003 er sammenvejet på baggrund af antal personer i DA’s StrukturStatistik 2001, hvilket er det samme vægtgrundlag som blev brugt i statistikken for 2001 og 2002. Statistikkerne fra 1998 til 2000 blev sammenvejet på baggrund af antal personer i StrukturStatistik 1998. Forskellen i vægtgrundlaget giver ikke anledning til databrud.

Yderligere oplysninger

Publikationen FraværsStatistik 2003 indeholder mere detaljerede fraværsoplysninger. For medlemmer af en DA-Arbejdsgiverorganisation er publikationen gratis. Henvendelse herom kan rettes enten til egen arbejdsgiverorganisation eller til DA-Forlag pr e-mail eller på tlf.: 33 38 92 24. For ikke-medlemmer koster publikationen 196,00 kr. + moms

Virksomheder, der er medlem af en DA-Arbejdsgiverorganisation, og som deltager I den frivillige FraværsStatistik tilbydes endvidere en udvidet statistikservice i form af en virksomhedsstatistik, hvor virksomhedens egne tal benchmarkes mod virksomhedens branche. Henvendelse herom skal ske til egen arbejdsgiverorganisation.

KONTAKT
Chefkonsulent
Martin Jeppesen
33 38 93 57
maj@da.dk
Publiceret:
18. august 2004
LÆS MERE
TabelPrintvenlig pdf-fil