Personaleomsætning 2003
  • Årlig tilgang på 20 pct. og afgang på 22,8 pct.
Med dette nyhedsbrev offentliggøres hovedresultaterne fra DA's PersonaleomsætningsStatistik for 2003.

Den samlede tilgang på hele DA-området var i 2003 20 pct. Tilgangen for arbejdere var 23,5 pct. og dermed klart højere end tilgangen for funktionærer, som var 14,6 pct.

Den samlede afgang på hele DA-området var i 2003 22,8 pct. Også afgangen var med 27 pct. højere for arbejdere end for funktionærer, hvor den var 16,3 pct.

Den generelt højere personaleomsætning for arbejdere end for funktionærer ses også inden for de tre hovedbrancher fremstillingsvirksomhed, bygge- og anlægsvirksomhed samt serviceprægede erhverv. Fordelt på delbrancher ses den største til- og afgang inden for detailhandel, forretningsservice mv. samt hotel- og restaurationsvirksomhed.

Den kvartalsvise til- og afgang på hele DA-området lå for alle fire kvartaler i 2003 mellem 6,4 pct. og 9 pct. Fordelt på hovedbrancher ses den største personaleomsætning inden for bygge- og anlægsvirksomhed.

Den trykte statistik indeholder en række detaljerede oplysninger om personaleomsætningen. Herudover indeholder statistikken et temaafsnit, som analyserer personaleomsætningen fordelt på regioner. Statistikken udsendes primo september 2004.

Den trykte statistik og særskilt dokumentation med detaljeret beskrivelse af principperne for beregning af personaleomsætningen kan rekvireres ved henvendelse til DA.

KONTAKT
Publiceret:
19. august 2004
LÆS MERE
TabellerPrintvenlig pdf-fil