Nej tak til sort arbejde Styrket indsats imod sort arbejde hilses velkommen af DA Regeringen har i dag varslet en række konkrete tiltag imod sort arbejde. Ifølge regeringens foreløbige udmeldinger er tiltagene både rettet mod de personer, der udfører arbejdet, og de arbejdsgivere, der benytter sig af det. Arbejdskraftchef i DA, Tina Voldby, siger:

"Vi ønsker ikke at holde hånden over arbejdsgivere, der måtte benytte sig af sort arbejde. Det er både forkert og ulovligt at unddrage sig beskatning, og sort arbejde er en stor trussel imod en fair og sund konkurrence virksomhederne imellem. Sort arbejde er samtidig med til at holde kvalificeret arbejdskraft væk fra det ordinære arbejdsmarked. Derfor ser vi gerne, at der bliver grebet kontant ind.

Eventuelle sanktioner skal selvfølgelig kun ramme dem, der medvirker til sort arbejde. Vi kan ikke se rimeligheden i, at en arbejdsgiver skal kunne straffes, hvis en medarbejder udfører sort arbejde for en tredje part uden arbejdsgiverens vidende".
Arbejdsmarked
20. august 2004
KONTAKT
Underdirektør
Erik E. Simonsen
33 38 94 13
ees@da.dk