Flere praktikpladser efter modigt forlig Antallet af praktikpladser steg i første halvår af 2004. Den modige reform af området har vist sin berettigelse, mener DA. Antallet af ordinære praktikpladser er i de to første kvartaler af 2004 vokset med 7pct. Det svarer til ca. 1.000 uddannelsesaftaler flere end i samme periode i 2003. Samtidig er tilgangen til skolepraktik reduceret med ca. 17 pct.

Det viser nye tal, som Undervisningsministeriet har offentliggjort i dag.

Den nye udvikling i praktikpladstallene kommer efter, at regeringen, De Radikale og Dansk Folkeparti sidste efterår indgik en aftale, der bl.a. havde som mål at begrænse tilgangen til skolepraktik for at få skabt flere ordinære praktikpladser på virksomheder.

Aftalen, der trådte i kraft 1. januar 2004, betød:
  • Reduktion af elevernes godtgørelse i skolepraktik, så lønnen under ordinær praktik nu er væsentlig højere end godtgørelsen i skolepraktik.
  • Øgede krav til elevers faglige og geografiske mobilitet for at undgå, at praktikpladser står ledige.
  • Styrkelse af erhvervsskolernes økonomiske motivation til at finde praktikpladser til eleverne.
Uddannelseschef i DA, Mette Ringsted, siger:

"Det var en modig reform, som forligspartierne blev enige om, og der er stor grund til at anerkende, at den allerede nu har vist sin klare berettigelse.

Det er yderst positivt, at vi på samme tid undgår, at praktikpladser står tomme, og at flere bliver uddannet i virksomhederne. Vi ved, at det giver bedre chancer for også at få et job bagefter.

De positive resultater styrker vores forhåbning om, at ændringerne også vil blive ført videre, når partiernes forligsaftale udløber i 2006".
Uddannelse
25. august 2004
KONTAKT
LINKS
Presseme­ddelelse fra UVM