Hul i regler om godtgørelser Dom fra Sø- og Handelsretten skaber usikkerhed om skift til nye regler for ansættelsesbeviser. Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen ændrede i slutningen af juni i år bekendtgørelsen vedrørende ansættelsesbeviser. Med virkning fra 1. juli blev den maksimale godtgørelse, en arbejdsgiver kunne idømmes at betale en ansat for et mangelfuldt ansættelsesbevis, nedsat fra 26 til 13 uger.

Men i en netop afsagt dom har Sø- og Handelsretten henholdt sig til de gamle regler, fordi kravet om godtgørelse er opstået, før den nye bekendtgørelse trådte i kraft. På den baggrund efterlyser Dansk Arbejdsgiverforening klare retningslinjer fra Beskæftigelsesministeriet.
Ansættelsesretschef i DA, Flemming Dreesen, siger:

"Stik imod intentionerne i bekendtgørelsen har Sø- og Handelsretten afsagt en dom efter de gamle regler. Det er stærkt beklageligt, og vi må som minimum have klarhed over, hvor længe det skal stå på. Det allerbedste er selvfølgelig, hvis ministeriet kommer på banen med en vejledning, der slår fast én gang for alle, at skæringsdatoen er 1. juli 2004. Så ved både arbejdsgivere, ansatte og domstolene, hvad man skal rette sig efter fremover".
Personale og administration
26. august 2004
KONTAKT
Ansættelsesretschef
Flemming Dreesen
33 38 94 10
fld@da.dk
LÆS MERE
Sø- og Handelsrettens dom af 19. august 2004