Fremadrettet finanslovforslag Regeringens forslag til ny finanslov lover godt for arbejdsmarkedet. Flere elementer i forslag til statens husholdningsbudget peger frem mod forbedringer i den danske beskæftigelse. Dansk Arbejdsgiverforening hilser forbedringer på uddannelses-, integrations- og familieområdet velkommen. Direktør Henrik Bach Mortensen siger:

Regeringens forslag lover godt for fremtiden. I virksomhederne lægger vi vægt på, at forslaget ikke gør det dyrere at ansætte flere medarbejdere. Det understøtter opsvinget og gavner alle danskere.

Regeringen tager fat på en styrkelse af uddannelsesområdet. Særligt udbygningen af undervisningen i naturvidenskabelige fag i folkeskolen er positiv og vil på sigt gøre Danmark til en stærkere spiller i vidensøkonomien. Prioriteringen af at opkvalificere de kortest uddannede giver desuden de danske virksomheder en bedre omstillingsevne i den globaliserede konkurrence. I den sammenhæng er det ikke penge alene, der gør udslaget, og DA ser frem til at indgå i en konstruktiv dialog om de strukturelle forhindringer, vi står overfor.

Vi hilser også de yderligere tiltag på integrationsområdet velkommen. Styrkelse af danskkundskaber og oprettelse af frivillige netværk vil gøre det lettere for flygtninge og indvandrere at komme ind på det danske arbejdsmarked. Både til gavn for dem selv, for virksomhederne og for Danmark som helhed.

Endelig er det glædeligt, at regeringen gennem en udbygning af pasningsgarantien hjælper børnefamilierne med at få en hverdag med tid til både børn og arbejde.
Arbejdsmarked
26. august 2004
KONTAKT
LINKS
Finanslovforslag 2005