Ansvaret er vores Af adm. dir. Jørn Neergaard Larsen, DA Beskæftigelsesministerens udmelding om, at han overvejer at justere reglerne om virksomhedernes såkaldte objektive ansvar i f.t. arbejdsmiljø, har bragt sindene i kog. Visse dele af fagbevægelsen og den venstre side af Folketinget er sprunget i skyttegravene og har erklæret sig som modstandere. Og det før man kender de konkrete forslag til justeringer.

Fra arbejdsgiversiden skal vi opfordre til besindelse. Efter vor mening er der gode grunde til at tage en fordomsfri diskussion af, hvorvidt reglerne på området er hensigtsmæssige. De lande, vi normalt sammenligner os med, har eksempelvis ikke tilsvarende bestemmelser.

Lad mig slå fast med det samme. Arbejdsmiljø er og bliver et arbejdsgiveransvar. Og sikrer en arbejdsgiver ikke et godt arbejdsmiljø, skal vedkommende straffes. Men de nuværende regler med objektivt ansvar alene for virksomheden har det problem, at arbejdsgiverne bliver straffet, selv om de har gjort alt for at sikre arbejdsmiljøet.

Seneste eksempel er en dom fra retten i Aalborg i august måned, hvor et byggefirma blev idømt en bøde på 35.000 kroner, fordi en medarbejder arbejdede på et stillads uden rækværk. Bøden faldt, selv om firmaets ledelse havde understreget, at der skulle benyttes rækværk og havde været med til at pakke det på traileren, der skulle ud til byggepladsen. Den pågældende medarbejder var i øvrigt sikkerhedsrepræsentant.

Derfor bør kommende regler sikre, at også de ansatte lever op til deres del af ansvaret. Den nuværende tilstand, hvor en virksomhed kan blive straffet, selv om den har gjort alt, hvad man kan forlange, er åbenlyst upædagogisk. Det øger ikke respekten for lovgivningen, at man kan blive straffet, uanset hvor mange kræfter og penge man bruger på arbejdsmiljø, og uanset at der intet er at kritisere virksomheden for.

Claus Hjort Frederiksens tiltag bør hilses velkommen - også af fagbevægelsen. For ligeså klart arbejdsgiverens ansvar er for arbejdsmiljøet, ligeså indlysende er det, at det ikke kan lade sig gøre uden de ansattes aktive medvirken. Derfor ser vi fra arbejdsgivers side frem til en fælles indsats for et endnu bedre arbejdsmiljø.

Bragt i Børsen den 16. september 2004
KONTAKT
Publiceret:
17. september 2004
LINKS
Børsen