Dansk Arbejdsgiverforening har den 9. august 2004 svaret Uddannelsesstyrelsen, Juridisk kontor for almene uddannelser, i sagen om Høring vedrørende lovforslag om mere frit skolevalg Undervisningsministeriet har fremsendt et forslag til lovændring vedrørende mere frit skolevalg til høring med høringsfrist d. 10. august 2004.

Forslaget skal gøre det muligt at gennemføre mere frit skolevalg gennem en række tilføjelser og ændringer i Lov om folkeskolen vedrørende skolevalg, skolefritidsordning, transport og retningslinjer for optagelse. Ændringerne skal gøre det muligt at gennemføre frit skolevalg og skabe klarhed over hvilke regler, der gælder i den enkelte kommune.

Det foreslås samtidig, at evt. forslag til revision af ændringernes samlede virkning fremsættes senest i folketingsåret 2007-08.

Dansk Arbejdsgiverforening støtter lovændringerne, der vil gøre det muligt for forældrene mere frit at vælge folkeskole. DA lægger vægt på, at samarbejdet mellem skolen og forældrene er godt, så eleverne får det bedst mulige grundlag for videre uddannelse og erhverv. Ved at give forældrene mulighed for selv at vælge skole, vil skolevalget blive mere aktivt og bygge på de forudsætninger, forældrene lægger vægt på for deres børn f.eks. skolens læringsprofil eller geografiske placering.

DA er derfor tilfreds med en yderligere fleksibilitet i forhold til de eksisterende muligheder inden for kommunen, og muligheden for at vælge skole uden for den kommune, forældrene bor i.

DA støtter også, at udviklingen følges, og at evt. uhensigtsmæssigheder eller forbedringer følges op gennem en lovrevision.
KONTAKT
Publiceret:
12. august 2004