Dansk Arbejdsgiverforening har den 16. september 2004 svaret Uddannelsesstyrelsen, Juridisk Kontor for Erhvervsrettede Uddannelser, i sagen om Høring vedrørende ændring i Lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne Dansk Arbejdsgiverforening har modtaget et udkast til lov om ændring af lov om gennemsigtighed og åbenhed i uddannelserne med høringsfrist den 16. september 2004.

DA pegede allerede ved forslaget til loven på, at gennemsigtighed og åbenhed er en forudsætning for en løbende udvikling af uddannelserne og desuden en forudsætning for, at målene for uddannelserne generelt og gennemførelsen på den enkelte institution er i overensstemmelse med behov og forventninger.

DA er tilfreds med, at betydningen af evalueringer og kvalitetsudvikling fremhæves som en vigtig information til at vurdere institutionerne. DA kan derfor støtte, at der kræves yderligere oplysninger af institutionerne vedrørende fuldførelsestid, fuldførelsesfrekvens, frafald, overgang til anden uddannelse m.m., samt at det for folkeskolens vedkommende kræves, at andelen af elever, der deltager i folkeskolens prøver oplyses, og at der gives mulighed for at supplere folkeskolens karakterer med socioøkonomiske beregninger.

Det fremgår af bemærkningerne, at ikke alle oplysninger vil være relevante for samtlige uddannelsesområder, og at undervisningsministeren iflg. loven kan bestemme, om oplysningerne, helt eller delvis, ikke skal gives for bestemte uddannelser eller skoler og institutioner. DA skal foreslå, at undervisningsministerens bestemmelser for de enkelte områder sendes til høring i de relevante råd og udvalg.

DA vil desuden endnu engang pege på det som følge af mål og rammestyring på uddannelsesområderne er nødvendigt, at de nærmere målsætninger for institutionernes uddannelsesudbud og tilrettelæggelse af uddannelserne gøres tilgængelige for offentligheden, da værdigrundlag og pædagogisk udgangspunkt samt uddannelsernes mål ikke er et tilstrækkeligt grundlag for at vurdere institutionernes kvalitet og udbud.
KONTAKT
Publiceret:
21. september 2004