Besparelser på uddannelsesområdet? DA kan ikke genkende billedet af et udsultet uddannelsessystem. Det danske uddannelsessystem er i international målestok blandt andet karakteriseret ved, at:
  • få tilført mange ressourcer - 8-9 pct. af hele samfundsøkonomien (BNP) bruges på uddannelse
  • være meget rummeligt for elever og studerende - der stilles ikke unødige krav til, hvor lang tid den enkelte må bruge på sabbatår, til at ændre uddannelsesvalg eller til at forlænge uddannelsestiden.
  • tilbyde særdeles gode støtteordninger (SU mv.) til alle
Mette Ringsted, Uddannelseschef i DA, udtaler:

Vi har meget svært ved at genkende billedet af, at regeringen skulle have udsultet uddannelsesområdet. Tværtimod bruges der flere penge på uddannelse end nogensinde før. For eksempel er udgiften pr. elev i folkeskolen steget med 15 pct. siden 1992.

Danmark er et af de lande i verden, der investerer flest ressourcer i uddannelse. Og det er vores holdning, at debatten i langt højere grad bør handle om, hvorvidt vi får tilstrækkeligt ud af de mange penge, der bruges på uddannelse - blandt andet fordi danske unge bliver meget sent færdige med at uddanne sig. I sidste ende bør målestokken for et godt uddannelsessystem være dets relevans for arbejdsmarkedet.

DA mener ikke det er tilfredsstillende, at 18 pct. forlader folkeskolen uden tilstrækkelige læsekundskaber til at gennemføre en ungdoms-uddannelse. Det er heller ikke tilfredsstillende, at danske unges uddannelsesniveau sakker bagud i forhold til mange andre lande. Særligt ikke set i lyset af, at vi bruger en større del af samfundsøkonomien på uddannelse end andre lande.

Regeringen har i samarbejde med Dansk Folkeparti og Det Radikale Venstre gennemført reformer på erhvervsuddannelserne, der omprioriterer midler, så uddannelsesinstitutioner og elever i større grad belønnes for en hensigtsmæssig adfærd. Samtidig har erhvervsuddannelserne fået tilført ekstra midler. Det er ikke udtryk for besparelser, men for en fremtidssikring af uddannelserne.
Uddannelse
23. september 2004
KONTAKT