Dansk Arbejdsgiverforening har den 23. august 2004 svaret Uddannelsesstyrelsen i sagen om Høring vedrørende nye forslag til uddannesesprogrammer Høringssvaret i Word-format Resumé Kommissionens forslag til uddannelsesprogrammer fra 2007 er et væsentligt skridt i den rigtige retning. Med overskriften Livslang læring imødekommer programmerne Lissabon-strategiens målsætninger. DA er derfor overordnet tilfreds med forslagene men ser gerne, at arbejdsmarkedets parter får en mere central rolle, og at administrationen bliver mindre bureaukratisk, så virksomhederne reelt har mulighed for at bruge programmerne.
KONTAKT
Publiceret:
24. september 2004