Ledige praktikpladser skal besættes Nye tal for praktikpladser til unge indvandrere er bekymrende, mener DA. I august 2004 satte Integrationsministeriet sig som mål at skaffe 100 nye praktikpladser til unge indvandrere. I løbet af kampagnens første del har 97 virksomheder meldt sig som interesserede i at tage en elev. Alligevel er der kun indgået 5 nye lærlingeaftaler på trods af, at mange elever med indvandrerbaggrund søger en praktikplads. Simon Neergaard-Holm, uddannelseskonsulent i DA, udtaler:

Praktikpladsproblemet er meget komplekst. Et af hovedproblemerne er, at eleverne søger andre praktikpladser end dem, der bliver udbudt af virksomhederne.

Det er skolernes opgave at hjælpe og påvirke eleverne, så de får en praktikplads inden for de uddannelsesområder, hvor der er ledige pladser.

Uanset årsagen er det ikke acceptabelt, at så stor en del af de 97 praktikpladser er ubesatte.

Det er en væsentlig del af regeringens aftale med Det Radikale Venstre og Dansk Folkeparti om erhvervsuddannelserne, at eleverne har pligt til at være mobile - både fagligt og geografisk. Der er derfor behov for, at skolerne holder tæt kontakt med eleverne og stiller krav til dem, også selv om de ikke går på skole, men søger praktikplads.
Uddannelse
28. september 2004
KONTAKT