Dansk Arbejdsgiverforening har den 7. oktober 2004 svaret Beskæftigelsesministeriet i sagen om Kommissionens direktivforslag om gennemførelse af princippet om lige muligheder og ligebehandling af mænd og kvinder i spørgsmål om arbejde og beskæftigelse - Sammenskrivning af ligestillingsdirektiverne DA har følgende bemærkninger til det reviderede udkast til rammenotat vedrørende Kommissionens direktivforslag om gennemførelse af princippet om lige muligheder og ligebehandling af mænd og kvinder i spørgsmål om arbejde og beskæftigelse.

I lyset af drøftelserne på mødet i EU-specialudvalget den 6. september 2004 kan DA hverken genkende eller tilslutte sig indholdet i punkt 2 i rammenotatets indstilling. Ser man på rammenotatets oprindelige indstilling, ville man fra dansk side arbejde for, at sammenskrivningen ikke ændrede den gældende retstilstand. Sagt med andre ord, man ville arbejde for, at der ikke fandt materielle ændringer sted.

I det reviderede rammenotat kan man fra dansk side nu pludselig acceptere, og vil endda arbejde for, at sammenskrivningen kun ændrer den gældende retstilstand i mindre omfang. Denne kovending kan efter DA's opfattelse ikke tilskrives drøftelserne på mødet den 6. oktober 2004.

Alle ved, at åbnes direktiverne først med større eller mindre ændringer til følge - uanset at det kaldes "recast" - vil dette altid resultere i ny retspraksis. Det er ikke på nuværende tidspunkt muligt at udtale sig om omfanget, men indskrivning af mere eller mindre relevant case-law vil i hvert fald betyde nye fortolkninger.

Afslutningsvis skal DA efterlyse notatet om de lovgivningsmæssige konsekvenser af sammenskrivningen.
KONTAKT
Publiceret:
8. oktober 2004