Integrationsaftale er godt på vej Statusmøde om integrationsaftalen skaber grobund for optimisme, mener DA. Kommunerne, lønmodtagerne og arbejdsgiverne har i dag været til møde om integration af flygtninge og indvandrere på arbejdsmarkedet med beskæftigelsesministeren og integrationsministeren. På mødet blev der blandt andet gjort status for integrationsaftalen mellem parterne fra maj 2002. Administrerende direktør i DA, Jørn Neergaard Larsen, siger:

"Langt størstedelen af aftalen er udmøntet, og generelt er integrationen godt på vej. På fire år er 22.000 flere indvandrere kommet i job. Væksten er især sket i de private virksomheder, hvor indvandrere nu udgør 4 pct. af de beskæftigede, mod ca. 2 pct. i de offentlige erhverv.

Jeg er forholdsvis optimistisk, når det gælder den fremtidige integration af nye flygtninge og indvandrere. Tilbage står en væsentlig udfordring omkring de flygtninge og indvandrere, der har været i Danmark i flere år. En meget stor del af dem taler dårligt dansk og har en meget lav tilknytning til arbejdsmarkedet. Derfor bør vi overveje nye tilbud og klarere incitamenter for blandt andet de 'gamle' familiesammenførte.

I dag er hver anden indvandrer uden for arbejdsstyrken. De ledige, der er parate, har arbejdsmarkedet faktisk opslugt. Så den store udfordring er, at kommunerne sikrer, at flere indvandrere bliver parate til arbejdsmarkedet og reelt står til rådighed, så deres ressourcer kan komme i anvendelse. Det er for eksempel et paradoks, at Danmark må hente ikke-dansktalende arbejdskraft i udlandet, når der er ca. 170.000 ledige i Danmark."
Arbejdsmarked
8. oktober 2004
KONTAKT
LÆS MERE
Nr. 16/2004: Flere indvandrere i arbejde trods afmatning4-partsaftale om integration: Fælles konklusionspapir til "På vej mod en ny integratio­nspolitik"