Resultatløn skaber resultater Integrationsministeriet offentliggør i dag en analyse foretaget af Rambøll Management om effekter af resultataflønning i integrationsindsatsen. Undersøgelsen viser, at i alt 10 kommuner har erfaringer med resultatløn på integrationsområdet specifikt eller på beskæftigelsesområdet generelt. 5 kommuner er udvalgt i analysen: Græsted-Gilleleje, Silkeborg, Middelfart, Søllerød og Odense.

På både medarbejder og ledelsesside er der enighed om, at resultaterne er positive.

Rapporten fremhæver følgende positive effekter: Øget effektivitet, mere synlige mål, øget fokus på evaluering og opfølgning, øget nytænkning og kreativitet (f.eks. fokus på reduktion af omkostninger).

F.eks. viser erfaringerne fra Odense, at antallet af kontanthjælpsmodtagere er reduceret med 10 pct. i Vollsmose - sammenlignet med, at andre afdelinger i Odense har oplevet en vækst i antallet af klienter i samme periode. I Søllerød har man anvendt resultataflønning til at reducere fraværet fra danskundervisning, og i Middelfart er udgifterne til tolkebistand halveret gennem øget planlægning - uden det er gået ud over kvaliteten.
Arbejdskraftchef Tina Voldby siger:

"Integrationsministeriets undersøgelse viser, at resultataflønning af medarbejdere er med til at sikre fokus på, at ledige skal i arbejde og på at gøre den store gruppe udenfor arbejdsmarkedet parate til at begå sig på arbejdsmarkedet.

Resultataflønning skaber basis for nytænkning i opgaveløsningen, motiverer kommunen til at opstille klare mål og sætter fokus på, at målene rent faktisk nås, fordi den enkelte medarbejder anspores til at prioritere indsatsen.

Undersøgelsen viser, at resultataflønning kan og bør anvendes offensivt i forhold til at opnå bedre effekter i hele beskæftigelsesindsatsen, både for den enkelte i form af en hurtigere tilbagevenden til arbejdsmarkedet og i forhold til kommunen, der får færre udgifter til forsørgelse.

Jeg kan kun opfordre kommunerne og AF til at sætte resultataflønning på dagsordenen - og komme i gang. Vi har brug for alle tiltag, der får flere i arbejde og får personer uden for arbejdsstyrken tættere på arbejdsmarkedet - uanset om det er flygtninge og indvandrere eller andre danskere."
Arbejdsmarked
12. oktober 2004
KONTAKT
LINKS
Integrations­ministeriets pressemeddelelse og link til rapporten