Lær skolebørn noget i fritidsordninger Flere børn bliver passet på skolen, og det koster hvert år 4 mia. kr. Lær børnene noget, mens de er der, foreslår DA. Flere og flere skolebørn bliver passet før og efter skoletid. Sidste år gik knap 60 pct. af de 6-10-årige enten i skolefritidsordning eller på fritidshjem. Det kostede i 2003 kommunerne lidt over 4 mia. kr., viser tal fra Danmarks Statistik. Kilde: Danmarks Statistik og egne beregninger. Direktør i DA, Henrik Bach Mortensen, siger:

"Der er brug for at forbedre samspillet mellem skolen og fritidsordningerne. Samfundet bruger 4 mia. kr. om året på at passe skolebørn. Samtidig ved vi, at mange børn forlader skolen med ringe kundskaber.

Derfor er det naturligt at spørge, om ikke de penge, samfundet bruger på pasning, kan bruges mere aktivt til at lære børnene noget. I dag er der ingen krav til kommunerne om, hvilke tilbud - om fx lektiehjælp - eleverne skal have i fritidsordningerne.

Det er til gavn for forældrene og arbejdsmarkedet, at skolebørnene kan blive passet efter skoletid, men det kunne og burde jo også være til gavn for børnenes indlæring".
Uddannelse
18. oktober 2004
KONTAKT