Dansk Arbejdsgiverforening har den 19. oktober 2004 svaret Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender i sagen om Forslag til lov om ændring af dagpengeloven (adoptionssøgendes ret til dagpenge før modtagelsen af barnet) Høringssvaret i Word-format Resumé DA kan ikke støtte, at der for adoptionssøgendes forældre, der opholder sig i udlandet for at modtage et barn, via dagpengeloven skal etableres en ret til dagpenge i op til 4 uger før modtagelse af barnet. En ret, der automatisk indebærer en ret til fravær fra arbejdet i samme periode. DA kan heller ikke støtte, at perioden på dagpenge kan forlænges i op til 4 uger, hvis adoptionen udskydes, og dette ikke kan tilregnes de adoptionssøgende.

Det er DA's opfattelse, at åbnes der først op for særrettigheder i forhold til adoptanter, er der en nærliggende risiko for, at dette yderligere kan fremme en rettighedsspiral på orlovsområdet, hvorefter også biologiske forældre stiller krav om yderligere orlov.
KONTAKT
Publiceret:
19. oktober 2004
LÆS MERE
Minist­eriets høringsbrev­ om adoption­s-søgendes ret til orlov før modtagelse af barnet