Vi ønsker ikke medarbejderne straffet Af chefkonsulent Torben A. Sørensen, DA LO-sekretær Marie-Louise Knuppert bruger i torsdagsudgaven af Politiken det mindre pæne kneb at tillægge modparten synspunkter, den aldrig har haft, for derefter at nedgøre disse synspunkter. Når hun skriver, at "det overordnede ansvar for, at arbejdsmiljøet er i orden på virksomhederne, må og skal ligge hos arbejdsgiveren", så kan vi som arbejdsgivere ikke være mere enige. Og det er da heller ikke det, som hele debatten om det såkaldte objektive ansvar på arbejdsmiljøområdet handler om.

Dansk Arbejdsgiverforenings tilgang er, at hverken virksomheder eller ansatte bør straffes, hvis der er gjort alt, hvad man kan forlange. Er der noget, man kan bebrejde virksomhederne - ja, så skal de selvfølgelig ikke slippe. Men DA har desværre set adskillige eksempler på, at virksomhederne får bøder, selv om der er gjort alt for at sikre arbejdsmiljøet. Det virker uretfærdigt, og det skaber frustration og demotivation. Arbejdsgivere, der har rent mel i posen, skal ikke behandles på lige fod med dem, der lader fem og syv være lige.

Danmark indtager da også en særstilling, hvad angår strafansvar på arbejdsmiljøområdet. DA kender ingen lande, der har objektivt personligt ansvar eller så vidtgående et selskabsansvar som Danmark. For eksempel har man i de andre nordiske lande ikke nær så vidtgående regler.

DA's ærinde er således ikke, at lønmodtagerne skal straffes i stedet for virksomheden, og DA's forslag om ændringer af straffereglerne vil ikke, som fagbevægelsen giver indtryk af, betyde en gennemgribende omkalfatring af straffereglerne i arbejdsmiljøloven. Ændringerne vil have stor principiel og konkret betydning for den enkelte arbejdsgiver, men den samlede, virkning vil i praksis være begrænset.

DA er altid parat til at debattere, hvordan vi får et bedre arbejdsmiljø med udgangspunkt i, at arbejdsmiljøet er virksomhedens ansvar. Men vi vil helst debattere på baggrund af det, vi mener, og ikke på baggrund af synspunkter, vi tillægges.
KONTAKT
Publiceret:
25. oktober 2004