Kommuner sløser med kontrol Kommunerne undlader at indberette afgørelser i rådighedssager. Det skaber stor usikkerhed om kvaliteten af kommunernes tilsyn med kontanthjælpsmodtagere, mener DA. Arbejdsdirektoratets netop offentliggjorte rådighedsstatistik for 1. halvår 2004 viser, at AF indberettede mere end 44.000 sager til kommunerne, hvor en kontanthjælpsmodtager var udeblevet fra en aftale med det lokale AF-kontor. Kommunerne skal herefter undersøge, om den pågældende er til rådighed for arbejdsmarkedet og melde det til Arbejdsdirektoratet.

Kun i 6 ud af 10 af sagerne fulgte kommunerne loven og underrettede Arbejdsdirektoratet om, hvad de fandt ud af.
Erik Simonsen, chefkonsulent i DA, siger:

"Det er et stort problem, at kommunerne nu efter 5 år med rådighedsstatistikken stadig ikke lever op til deres pligt til at indberette rådighedsafgørelser.

De manglende indberetninger skaber stor usikkerhed om kvaliteten af kommunernes tilsyn med kontanthjælpsmodtagerne. Det efterlader et indtryk af, at kommunerne ikke følger op på alle sagerne fra AF. Særligt når vi ved fra tidligere undersøgelser, at 50 pct. af ledige kontanthjælpsmodtagere reelt ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet, som de skal for at få kontanthjælp."
Arbejdsmarked
27. oktober 2004
KONTAKT
Underdirektør
Erik E. Simonsen
33 38 94 13
ees@da.dk
LINKS
Rådighedsstatistik 1. halvår 2004