Konkurrenceevne vigtigst for flere job i EU Danmark skal leve op til målene i Lissabon-strategien, men det er ikke nok, mener DA. På det europæiske topmøde i Bruxelles, der slutter i dag den 5. november, har stats- og regeringscheferne drøftet Lissabon-strategien om at gøre EU til verdens mest konkurrencedygtige videnbaserede økonomi i 2010.

En ekspertgruppe under ledelse af den tidligere hollandske socialdemokratiske premierminister, Wim Kok, præsenterer en rapport om de fremskridt, EU har gjort siden 2000 i forhold til målene i Lissabon-strategien.

Det fremgår bl.a., at hvis Europa ikke kan tilpasse sig, ikke kan modernisere sit system og ikke kan øge vækst og beskæftigelse hurtigt nok, vil det være umuligt at opretholde velfærden.
Adm. direktør i DA, Jørn Neergaard Larsen, siger:

"Vi er helt enige med Wim Kok i, at det er nødvendigt, at Lissabon-strategien fokuseres mere på at skabe vækst og flere job i EU.

En nødvendig forudsætning er, at virksomhedernes konkurrenceevne bliver styrket, og at virksomhederne kan få medarbejdere med de rette kvalifikationer.

Vi skal fastholde de høje Lissabon-mål for antallet af job i EU, og for at vi kan nå dem, skal vi sikre, at de enkelte medlemslande påtager sig et større ansvar.

Danmark skal leve op til Lissabon-målene. Økonomisk hænger EU's lande imidlertid meget tæt sammen, og det er ikke nok til at sikre velfærden i Danmark, at vi på egen jord lever op til målene.

Nu er det national forankring, der skal til. Det kan man fx få ved, at alle lande udarbejder konkrete handlingsplaner for, hvordan regeringerne sammen med arbejdsmarkedets parter vil nå målene".
EU og internationalt
5. november 2004
KONTAKT
LÆS MERE
Kun flere job kan sikre velfærden i EUNy kommissær: Realistisk at nå 2010-målMidtvejsevaluering af Lissabon-strategien
LINKS
Rapporten fra Wim Kok