Finanslov kan gavne beskæftigelsen Finanslov forbedrer forudsætningerne for flere danske job, mener DA. Regeringens aftale med Dansk Folkeparti om næste års finanslov tilgodeser blandt andet integrations-, uddannelses- og familieområdet. Direktør i DA, Henrik Bach Mortensen, siger:

"Satsningen på uddannelsesområdet er væsentlig for Danmarks fremtid i den stadigt stærkere internationale konkurrence. Aftalen sikrer en øget indsats for de kortest uddannede, og det kan øge beskæftigelsen, hvis pengene anvendes målrettet på at give erhvervsrettede tilbud til dem, der har en løs tilknytning til arbejdsmarkedet. Samtidig er det positivt, at aftalen sætter flere penge af til de voksne, som har problemer med at læse og skrive, og det bliver mere fleksibelt for medarbejderne og virksomhederne at benytte sig af tilbuddet.

Regeringen fastholder også fokus på at få flygtninge og indvandrere bedre integreret i det danske samfund og arbejdsmarked. Det er meget vigtigt.

Gennemførelsen af pasningsgaranti i hele landet vil gøre det lettere at få en hverdag med arbejde og børn til at hænge sammen for alle landets børnefamilier.

Endelig understøtter aftalen en positiv udvikling i beskæftigelsen ved ikke at pålægge virksomhederne nye udgifter til at ansætte folk. Det gavner det igangværende opsving og kommer dermed alle danskere til gode."
Uddannelse
10. november 2004
KONTAKT
LINKS
Regeringens finanslovsaftale med DF