Dansk Arbejdsgiverforening har den 11. november 2004 svaret Beskæftigelsesministeriet i sagen om Høring om lovforslag om ændring af lov om Lønmodtagernes Garantifond (Insolvensdirektivet) Høringssvaret i PDF-format Resumé DA kan overordnet støtte lovforslaget og hovedlinjerne heri. DA vurderer, at man som udgangspunkt i lovforslaget overordnet har fundet en balance mellem på den ene side hensynet til lønmodtagerne og på den anden side hensynet til dækningen i en garantiordning, således at garantiordningen ikke i sig selv kommer til at virke unødig konkurrenceforvridende eller at udgifterne til ordningen stiger voldsomt. DA er således som udgangspunkt enig i den begrænsede dækning ved betalingsstandsning, men ikke i at feriegaranter på det organiserede område skal stilles dårligere.

DA er enig i, at der i forbindelse med direktivet, der skal tage højde for et udvidet insolvens-begreb i den øvrige EU-ret, alene sker en minimumsimplementering. DA finder dog, at man bl.a. af hensyn til risikoen for øgede udgifter for LG-ordningen, der jo alene finansieres via arbejdsgiverbidrag, må se på, om der er forhold, der i øvrigt bør justeres i forbindelse med lovændringen. Det gælder f.eks. funktionærens mulighed for dobbeltdækning.

Efter DA's opfattelse skal der i lovforslaget sikres imod, at en øget dækning kan medføre risiko for forøget spekulation i LG's dækning i situationer, hvor udenlandske virksomheder opererer i Danmark.

DA vil gerne deltage i drøftelser om den nærmere fastlæggelse af sagsbehandlingen i LG.

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader
KONTAKT
Ansættelsesretschef
Flemming Dreesen
33 38 94 10
fld@da.dk
Publiceret:
12. november 2004
LÆS MERE
Beskæftigelse­s-ministeriets høringsbrev om udkast til lovforslag om ændring af lov om Lønmodtagernes Garantifond