LønStatistik 3. kvartal 2004

  • Afdæmpet udvikling i lønomkostningerne – stigning på 2,9 pct. på årsbasis

Hermed offentliggøres statistik for udviklingen i lønomkostningerne på DA-området til og med 3. kvartal 2004. Statistikken afspejler bl.a. resultaterne af forårets overenskomstaftaler og de lokale løn-forhandlinger.

Fra 3. kvartal 2003 til 3. kvartal 2004 steg lønmodtagerens fortjeneste pr. time i gennemsnit med 2,9 pct. Heraf udgjorde stigningen i genebetalinger, pensionsbetalinger og personalegoder i alt 0,1 pct.point.

Årsstigningstakterne for arbejdere og funktionærer var henholdsvis 3,0 og 2,7 pct. i 3. kvartal 2004. I forhold til 2. kvartal 2004 er der for arbejdere tale om et fald på 0,7 pct.point, mens der for funktionærer er tale om et fald på 0,4 pct.point. Dette skyldes hovedsageligt, at der inden for flere overenskomstområder ikke er sket forhøjelser af pensionsbidragene pr. 1/7 2004. Som følge heraf er årsstigningstakten i 3. kvartal 2004 ikke længere påvirket af den forhøjelse af pensionsbidragene, der fandt sted pr. 1/7 2003.

Lønudviklingen fordelt på brancher, arbejdsfunktioner og amter fremgår af Læs mere boksen.

Virksomhedernes øvrige arbejdsomkostninger steg med 0,1 pct.point fra 3. kvartal 2003 til 3. kvartal 2004. Stigningen skyldes hovedsageligt højere ulykkesforsikringspræmier som følge af den nye arbejdsskadelov samt højere bidrag til Arbejdsmarkedets Erhvervssygdoms-sikring. Endvidere er forsikringsordningen for mindre virksomheder ændret således, at ordningen ikke længere dækker medarbejdernes første sygedag.

De samlede arbejdsomkostninger steg dermed 3,0 pct. fra 3. kvartal 2003 til 3. kvartal 2004.

Yderligere oplysninger

Publikationen KonjunkturStatistik indeholder en mere detaljeret beskrivelse af lønomkostningerne. Henvendelse herom kan ske til DA Forlag pr. e-mail eller pr. tlf. 33 38 92 24.

KONTAKT
Statistikchef
Lars Knudsen
33 38 93 61
lak@da.dk
Publiceret:
15. november 2004
LÆS MERE
Årlig ændring i timefortjenestenPrintvenlig PDF