Beskæftigelsen 3. kvartal 2004

  • Fremgang i den private beskæftigelse ophørt

Beskæftigelsen på DA-området faldt 2,2 pct. fra 3. kvartal 2003 til 3. kvartal 2004 ifølge DA's beskæftigelsesindikator. Dermed synes sidste kvartals stigning i beskæftigelsen at være ophørt

Faldet på 2,2 pct. svarer til et fald på godt 22.400 personer fra 3. kvartal 2003 til 3. kvartal 2004, opregnet til den private sektors samlede beskæftigelse.

Beskæftigelsesindikatoren er i tabellerne i Læs mere boksen vist for de tre hovedbrancher samt for amter. For alle tre hovedbrancher – fremstillingsvirksomhed, bygge- og anlægsvirksomhed samt serviceprægede erhverv - har der været en negativ beskæftigelsesudvikling fra 3. kvartal 2003 til 3. kvartal 2004.

Indikatoren opgjort på amter viser et varieret billede af udviklingen i beskæftigelsen fra 3. kvartal 2003 til 3. kvartal 2004. Det skal understreges, at usikkerheden på tallene for nogle amter er så stor, at tendensen ikke er entydig, jf. tabellen.

Metoden til beregning af beskæftigelsesindikatoren er ændret fra dette kvartal, så arbejdsstedets størrelse nu indgår i vægtningen af indikatoren. Alle tal i tabellen på næste side er beregnet ud fra den nye metode.

Formålet med beskæftigelsesindikatoren er at give en tidlig indikation af udviklingen i den private sektors beskæftigelse på kvartalsbasis opdelt på regioner, amter og brancher. Indikatorens metode er dokumenteret i særskilt nyhedsbrev.

KONTAKT
Statistikchef
Lars Knudsen
33 38 93 61
lak@da.dk
Publiceret:
16. november 2004
LÆS MERE
Printvenlig PDFTabeller PDF