Dansk Arbejdsgiverforening har den 17. november 2004 svaret Beskæftigelsesministeriet i sagen om Forslag til lov om ændring af ferieloven (Renteafkast af FerieKonto) Dansk Arbejdsgiverforening har den 23. september 2004 modtaget ovennævnte forslag til lov om ændring af ferieloven (Renteafkast for FerieKonto) til eventuelle bemærkninger.

Forslaget indebærer, at op til 100 mio. kr. af renterne af de til FerieKonto indbetalte beløb tilfalder statskassen også i årene 2005-2008.

DA har ingen bemærkninger til forslaget.
KONTAKT
Ansættelsesretschef
Flemming Dreesen
33 38 94 10
fld@da.dk
Publiceret:
17. november 2004
LÆS MERE
Forslag til lov om ændring af ferieloven (Renteafkast af FerieKonto)