Dansk Arbejdsgiverforening har den 19. november 2004 svaret Ministeriet for Familie- og Forbrugeranliggender i sagen om Udkast til forslag til lov om ændring af lov om dagpenge ved sygdom eller fødsel (Forbedring af reglerne for pasning af alvorligt syge børn) Med henvisning til ministeriets høringsskrivelse af 17. november 2004 (j.nr. 320-7) skal Dansk Arbejdsgiverforening fremkomme med følgende bemærkninger:

DA finder den korte høringsfrist uacceptabel og undrer sig over, at lovforslaget har så hastende karakter i betragtning af, at lovforslaget ikke fremgår af regeringens lovprogram.

DA skal henlede opmærksomheden på, at mange overenskomster på DA/LO-området indeholder bestemmelser, der tager udgangspunkt i den gældende formulering af § 19 a. Ændringen af bestemmelsen vil således kunne få en afsmittende virkning på overenskomsterne i form af pres for at opnå fuld løn, hvor de nye betingelser er opfyldt.

Det fremgår ikke af bemærkningerne - udover at varigheden på 25 dage har vist sig som en barriere for forældrenes mulighed for at benytte ordningen - hvorfor man lige er landet på 12 dage. DA formoder, at det bygger på erfaringer og grundige analyser af behovet herfor.
KONTAKT
Publiceret:
19. november 2004
LÆS MERE
Ministeriet for Familie- og Forbrugera­nliggenders høring vedrørende forbedring af reglerne for pasning af alvorligt syge børn