Socialt engagement udvikler sig positivt Socialforskningsinstituttet ,SFI, offentliggjorde den 25. november Virksomhedernes sociale engagement - Årbog 2004, som beskriver lønmodtagernes holdninger til virksomhedernes sociale engagement.

Undersøgelsen viser bl.a.
  • At fortsat flere lønmodtagere vurderer, at der tages forebyggende hensyn i virksomhederne
  • At der hos lønmodtagerne er en mere positiv holdning overfor personer med en anden kulturel baggrund
  • At der er positive forventninger til, at virksomhederne fastholder langtidssyge lønmodtagere
  • At fortsat flere lønmodtagere oplever, at kolleger ansættes i virksomhederne på særlige vilkår
  • At konkrete erfaringer er afgørende for holdningen til fastholdelse og nyansættelse
Arbejdskraftchef Tina Voldby siger :

Undersøgelsen af lønmodtagernes holdning til virksomhedernes sociale engagement bekræfter et positivt billede af et stigende socialt engagement i virksomhederne.

Konkret er vi meget tilfredse med, at den store indsats mange virksomheder gør for at forebygge sociale situationer, for at fastholde langtidssyge og for at integrere flere med en anden kulturel baggrund, samt personer på nedsat erhvervsevne også fremgår klart af lønmodtagernes vurderinger.

Det stigende frivillige sociale engagement, som begge parter på arbejdspladsen er en del af, vil have gode muligheder for at udvikle sig endnu mere positivt i de kommende år.
Arbejdsmarked
25. november 2004
KONTAKT
LINKS
SFI-undersøgelsen