Mange ledige fra nye KVU-uddannelser For få år siden omlagde man de korte videregående uddannelser. De nyuddannede klarer sig imidlertid dårligere end før, viser ny rapport fra DA i dag. Første årgang fra erhvervsakademiuddannelserne, der i 2000 blev ændret markant, klarer sig mindre godt på arbejdsmarkedet: Kun 60 pct. af dimittenderne fra 2002 var i beskæftigelse et halvt år efter afslutning af uddannelsen. Til sammenligning var 85 pct. af dem, der samme år afsluttede en erhvervsuddannelse, i job et halvt år efter.

Det viser en ny rapport fra DA, der er udarbejdet på baggrund af særkørsler fra Danmarks Statistik. Rapporten udgives i dag.

Erhvervsakademiuddannelserne er erhvervsrettede korte videregående uddannelser på typisk to år.

Rapporten viser i øvrigt:
  • Det svinger meget mellem de forskellige uddannelser, hvor mange der kommer i job. Lavest er andelen for personer med uddannelsen til multimediedesigner, hvor kun 49 pct. er i job et halvt år efter, mens det er 85 pct. fra uddannelsen til installatør.
  • Omkring hver femte af de studerende begyndte på uddannelserne i 2002 som led i aktivering eller revalidering. Halvdelen af gruppen gennemfører ikke uddannelsen, og de, der gennemfører, får i lavere grad end andre job bagefter.
Uddannelseskonsulent i DA, Henrik Casper, siger:

"Beskæftigelsestallene for den første årgang efter reformen giver anledning til en vis bekymring. Spørgsmålet er, om erhvervsakademiuddannelserne i tilstrækkelig grad er tilpasset virksomhedernes behov for kvalifikationer på dette uddannelsesniveau.

Nyuddannede fra nogle af uddannelserne klarer sig ret godt, men der er stor forskel, og det giver grund til at overveje tilpasninger på de enkelte uddannelser".
Uddannelse
29. november 2004
KONTAKT
LÆS MERE
Rapporten i PDF-format