Dansk Arbejdsgiverforening har den 23. november 2004 svaret Uddannelsesstyrelsen i sagen om Høring vedrørende ændring af Lov om folkeskolen (fripladstilskud til SFO) Dansk Arbejdsgiverforening har modtaget udkast til ændring af Lov om folkeskolen med høringsfrist d. 23. november 2004.

Lovforslaget sidestiller skolefritidsordningen med andre ordninger, så forældre også her kan få søskenderabat eller friplads. DA er enig i lovforslagets intentioner og hilser det velkommen, at skolefritidsordningen ligestilles med andre ordninger.

DA er af den opfattelse, at læringsindholdet i skolefritidsordningen skal øges. Derfor bør der ikke være økonomiske barrierer, der afholder elever fra denne mulighed. DA har samtidig bemærket, at fripladser allerede findes i en lang række kommuner, og at der alene er tale om, at 46 kommuner ikke tilbyder fripladsordning.
KONTAKT
Publiceret:
25. november 2004