Fleksibelt arbejdsmarked er vejen frem DA bakker op om vismændenes fokus på et velfungerende arbejdsmarked. De økonomiske vismænd har i dag offentliggjort deres nye rapport. Ud over en vurdering af de økonomiske konjunkturer og den aktuelle økonomiske politik indeholder rapporten et afsnit om udflytning af arbejdspladser.

Blandt hovedkonklusionerne er:
  • Fortsat behov for reformer af velfærdsstaten, så den stigende forsørgerbyrde bl.a. imødegås ved øgede incitamenter til at arbejde og senere tilbagetrækning.
  • Udflytning af arbejdspladser fra Danmark fører i øjeblikket kun til nedlæggelse af 4-5.000 arbejdspladser ud af den kvarte million job, der hvert år nedlægges i Danmark.
  • Trods det relativt beskedne omfang er det væsentligt at forholde sig til internationaliseringen og sikre fleksibiliteten og omstillingsevnen på arbejdsmarkedet.
  • Dette skal bl.a. ske gennem fokus på uddannelse fra styrkelse af det faglige niveau i folkeskolen over flere med kompetencegivende uddannelse til løbende efteruddannelse.
Formand for DA, Jørgen Vorsholt, siger:

"Vismændenes fokus på et velfungerende dansk arbejdsmarked er helt berettiget. Både når det gælder udfordringen fra den stigende forsørgerbyrde og den skærpede internationale konkurrence, er det afgørende at fastholde og forbedre det fleksible arbejdsmarked, vi har i Danmark i dag. Det skal kunne betale sig at arbejde og dygtiggøre sig, og det skal kunne betale sig at blive på arbejdsmarkedet længst muligt.

En væsentlig forudsætning for dansk velfærd i fremtiden er et velfungerende uddannelsessystem, som er rettet mod arbejdsmarkedet. Grundstenen er en faglig styrkelse af folkeskolen, så vi ikke som i dag taber næsten hver femte på vej mod yderligere uddannelse. For udbygning og vedligeholdelse af danskernes kompetencer er afgørende, hvis ikke vi skal sakke bagud i den internationale konkurrence".
Arbejdsmarked
30. november 2004
KONTAKT
LINKS
De økonomiske vismænds rapport