Erhvervsakademiuddannelser & arbejdsmarkedet, 2004 Rapporten i PDF-format Indhold Sammenfatning

Kap. 1: Tilknytning til arbejdsmarkedet

Kap. 2: Studerendes baggrund ved studiestart

Kap. 3: Gennemførelse af uddannelsen
Resumé Rapporten sætter fokus på beskæftigelsessituationen for 1. dimittendårgang fra erhvervsakademiuddannelserne efter reformen af uddannelserne, som trådte i kraft sommeren 2000. Rapporten konkluderer, at 1. dimittendårgang fra 2002 klarer sig mindre godt på arbejdsmarkedet. Andelen af færdiguddannede i beskæftigelse er således relativ lav sammenlignet med nyuddannede fra andre uddannelsesniveauer, og mulige forklaringer hertil undersøges.

Rapporten giver samtidig en karakteristik af de studerende på uddannelsen, ligesom der foretages en opgørelse af frafaldet på uddannelserne.

Rapporten udgives i elektronisk form og kan gratis downloades.

PDF-filer kræver Adobe Acrobat Reader
KONTAKT
Publiceret:
29. november 2004