Dansk Arbejdsgiverforening har den 14. oktober 2004 svaret Uddannelsesstyrelsen i sagen om Fælles synspunkter på fokusgruppernes rapport af oktober 2004 om OECD's anbefalinger til folkeskolen Høringssvaret i Word-format Resumé OECD's analyse fra juni 2004 af den danske folkeskole viste, at der er et akut behov for at styrke evalueringskulturen i den danske folkeskole. Det understreges også i opfølgningen i de fokusgrupper, der efterfølgende blev nedsat mellem KL, Danmarks Lærerforening samt Skole & Samfund. DA og LO har i en fællesudtalelse til Undervisningsministeriet ønsket at understrege, at folkeskolen skal udgøre et solidt og aktivt fundament for eleverne, og at det er folkeskolens opgave at bringe alle elever så langt frem, at der ikke tabes menneskelige ressourcer undervejs.
KONTAKT
Publiceret:
30. november 2004