Vågent øje med kommunerne er vigtigt Nøje overvågning af kommunerne i nyt beskæftigelsessystem er afgørende, mener DA. Beskæftigelsesminister Claus Hjort Frederiksen har i dag sendt lovforslagene på beskæftigelsesområdet i forbindelse med kommunalreformen i høring.

Lovforslagene lægger øget ansvar ud til kommunerne for at bringe ledige i beskæftigelse. Der vil bl.a. blive lavet forsøg med lokale jobcentre, hvor kommunen varetager hele beskæftigelsesindsatsen for ledige, uanset om der er tale om forsikrede ledige eller ej.
Arbejdskraftchef i DA, Tina Voldby, siger:

"Vi er glade for beskæftigelsesministerens løfter om omfattende målinger af effekter og resultater i den fremtidige beskæftigelsesindsats. For det er afgørende vigtigt at sikre, at den nye kommunalt organiserede og forankrede beskæftigelsesindsats kan styres. De mere end 100 nye kommuner skal arbejde efter de samme pejlemærker og dermed spille sammen om at understøtte fleksibilitet på det danske arbejdsmarked.

Vi kan med tilfredshed konstatere, at lovforslaget indeholder en række styringselementer, der vil medvirke til at sikre lokalt gennemslag af de beskæftigelsespolitiske beslutninger, der træffes af Folketing og beskæftigelsesminister.

Det drejer sig bl.a. om:

- At ministeren kan udmelde forpligtende mål.

- At der etableres en forvaltningsrevision, der fokuserer på effekter og resultater og forbedringspotentiale.

- At der via IT-værktøjer skabes gennemsigtighed.

- At der centralt kan gribes ind ved manglende kommunale resultater.

Opgaven bliver nu, at alle med ansvar for beskæftigelsespolitikken i fællesskab sikrer, at ambitionsniveauet for den kommunale indsats bliver tilstrækkelig højt og matcher de store udfordringer på morgendagens arbejdsmarked.

Jeg skal derfor opfordre til, at der - som det var intentionen - etableres én indgang til beskæftigelsessystemet - også for virksomhederne.

I forbindelse med sygedagpenge og arbejdsfastholdelse skal virksomhederne i dag henvende sig til den enkelte medarbejders bopælskommune og ikke den kommune, hvor virksomheden ligger. Det betyder, at kommunens sygedagpengeopfølgningen trækker ud og gør det sværere for den enkelte at fastholde kontakten til arbejdsmarkedet."
Arbejdsmarked
1. december 2004
KONTAKT
Chefkonsulent
Jørgen Bang-Petersen
33 38 94 14
jbp@da.dk
LINKS
Lovforslagene