Dansk uddannelse giver indvandrere job Gode danskkundskaber er afgørende for indvandrernes muligheder i Danmark, mener DA. Danmarks Statistik har i dag offentliggjort temapublikationen Indvandrere og arbejdsmarkedet.

Analyserne viser, at indvandreres muligheder for at begå sig på det danske arbejdsmarked er betydeligt bedre, hvis de har taget en uddannelse i Danmark. Erhvervsfrekvensen for indvandrere med en dansk videregående uddannelse er på 84 pct., mens den kun er 53 pct. for personer med en tilsvarende medbragt uddannelse. Den højere erhvervsfrekvens med en dansk uddannelse i baglommen gælder på alle uddannelsesniveauer, men forskellen mellem udenlandsk og dansk uddannelse bliver større, jo højere uddannelsesniveauet er.

Analysen viser også, at 51 pct. af ikke-vestlige indvandrere er i arbejdsstyrken pr. 1. januar 2003 (beskæftigede og ledige). Beskæftigelsen er fortsat stigende og udgør nu 45 pct. mod 35 pct. i 1997. Erhvervs- og beskæftigelsesfrekvenser varierer mellem de forskellige lande. Indvandrere fra de gamle indvandrerlande Tyrkiet, Jugoslavien, Pakistan og Vietnam kommer betydelig hurtigere ind på arbejdsmarkedet end indvandrere fra f.eks. Somalia

Indvandrere fra ikke-vestlige lande er primært ansat i den private sektor. Forskellen er størst for kvinders vedkommende. Her er 65 pct. beskæftiget i den private sektor. For andre danske kvinder er beskæftigelsen ligelig fordelt mellem den offentlige og private sektor.
Arbejdsmarkedskonsulent i DA, Berit Kjær Petersen, siger:

"Tallene sætter endnu engang fokus på, at den helt store udfordring er, at kommunerne bliver bedre til at gøre indvandrere parate til kunne påtage sig et arbejde (kvalifikationer og sprogmæssigt). Stort set alle, der er gjort parate til arbejdsmarkedet, kommer i job.

Uddannelse taget i Danmark giver adgang til arbejdsmarkedet og til job. Forudsætningen for at kunne følge og gennemføre en uddannelse er dog tilstrækkelige danskkundskaber. Det understreger, at folkeskolen skal sikre alle børn og unge de nødvendige basale kompetencer, der skal til for at gennemføre en uddannelse. Analyser af tidligere PISA-undersøgelser viser, at 18 pct. af de danske elever og 49 pct. af de to-sprogede elever har så utilstrækkelige læsefærdigheder, at de ikke kan leve op til de krav, der stilles på ungdomsuddannelserne.
Arbejdsmarked
9. december 2004
KONTAKT
LINKS
Læs mere på Danmarks Statistiks hjemmeside