DA nedlægger sin regionale struktur Fastlæggelsen af DA's strategi frem til 2010 fører til ændring af organisationen. Dansk Arbejdsgiverforening vil i løbet af det næste år blive reduceret økonomisk med ca. en tredjedel. Det har en enig bestyrelse besluttet at indstille til generalforsamlingen som led i fastlæggelsen af DA's strategi frem til 2010. Dansk Arbejdsgiverforening har i dag et budget på ca. 120 mio. kr. og 135 medarbejdere.

En væsentlig kilde til besparelserne er nedlæggelsen af arbejdsgivernes fælles regionale netværk. Netværket dækker i dag hele landet og er opdelt i 14 regioner, der betjenes af seks DA-regionskontorer. Det regionale netværk nedlægges med udgangen af 2005 i forbindelse med ændringen af det kommunale landkort.

Det er samtidig aftalt, at der gennemføres nye og mere integrerede arbejdsformer mellem DA og medlemsorganisationerne, så de samlede ressourcer i DA og medlemsorganisationerne bliver udnyttet bedst muligt.
Adm. direktør i DA, Jørn Neergaard Larsen, siger:

"Flere medlemsorganisationer samler sig i disse år i større fællesskaber, som det f.eks. netop er annonceret af Dansk Byggeri og Tekniq. Det er derfor afgørende, at DA også udvikler sig og bliver gearet til at indgå i et dynamisk og tæt samspil med disse større organisationer. Når slagkraften i medlemsorganisationerne øges, så skal vi være i stand til at inddrage denne styrke i DA-fællesskabet".
Personale og administration
16. december 2004
KONTAKT