Kommunerne lever ikke op til lovens krav Lempelig administration af rådighedsregler Integrationsministeriet har i dag offentliggjort 2 rapporter: "Temarevision af rådighedsreglerne" og "Temarevision - individuelle kontrakter". Rapporterne viser, at:
  • Kun hver 4. kommune har skriftlige forretningsgange, når der opstår tvivl om udlændinges rådighed
  • Kun 50 pct. af integrationscheferne oplyser, at alle arbejdsmarkedsparate tilmeldes AF. Der er stor forskel i kommunernes vurderinger af, hvornår man er arbejdsmarkedsparat
  • I kun 60 pct. af sagerne sanktioneres, når arbejdsmarkedsparate ikke står til rådighed for arbejdsmarkedet. Manglende tilmelding til AF/indlæggelse af CV bliver stort set ikke sanktioneret
  • Kommunerne overholder fortsat ikke lovens krav om udarbejdelse af kontrakter inden for 1 måned. Kontrakterne tager kun i mindre grad udgangspunkt i individuelle kompetencer, når der gives aktive tilbud
Arbejdsmarkedskonsulent i DA, Berit Kjær Petersen, siger:

"Det er et stort problem, at kommunerne ser så lempeligt på lovens krav. Når kommunerne ikke overholder loven, svigter de den enkelte indvandrer.

Indvandrere står i mindre grad til rådighed for arbejdsmarkedet end den øvrige befolkning. Det er kommunernes pligt at sikre, at alle ledige står til rådighed for arbejdsmarkedet - og tilmeldes AF - og at ledige der ikke bør trækkes i ydelsen.

Der synes også at være behov for en ensartet praksis i kommunernes vurdering af, hvornår indvandrere er arbejdsmarkedsparate og dermed skal tilmeldes AF.

Ledig arbejdskraft skal være synlig for virksomhederne. Derfor er det afgørende, at alle, der er parate til arbejdsmarkedet, bliver tilmeldt AF, og får deres CV lagt ind i AF's database. Kommunerne står således over for en stor udfordring med at sikre, at også indvandrere bliver arbejdsmarkedsparate og tilmeldes AF."
Arbejdsmarked
22. december 2004
KONTAKT
LINKS
Temarevisioner om rådighed og individuelle kontrakter